13 43 513 17 KONTAKT

Gdzie będziemy, co zobaczymy?


Rajd Rowerowy Na Tokarnię

Tym razem rowerową niedzielę zaczynamy w Puławach Górnych w Ośrodku Narcieskim Kieczeraski, skąd udamy się przez Polany Surowiczne na Tokarnię,

Start: godz. 10:00 w Puławach Górnych
Trasa: szutrowa - 71 km
Przerwa na obiad: Ośrodek Narciarski Kiczera - Puławy www.Kiczeraski.pl
Co wziąć: kask, woda, coś do zjedzenia
Rower: MTB, cross, Trekking,
***
Regulamin: https://rowerymadej.pl/wycieczki
***
Trasa:
https://www.bikemap.net/en/r/5392471/?fbclid=IwAR1BfHIKmllYhlMlLwvreJaYFLs1AcskZadBtXb89EVk-kVbOwBcNJMFZ2Y

Serdecznie Zapraszamy

by Admin, 15.10.2019, 19:56

Wczytaj Więcej

Gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy?


Transgraniczny rajd rowerowy z Jaślisk na Słowację

Dzisiaj udało się 30 osobom przejechać 74 km na transgranicznym rajdzie z Jaślisk przez Słowację. Oprócz samej jazdy na rowerze podziwialiśmy również piękne widoki, zjedliśmy super obiad w Agroturystce Przedbieszczady i cały czas dobrze się przy tym bawiliśmy. Jednym słowem taką niedzielę można zaliczyć do udanych. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnych rajdach.

by Admin, 29.09.2019, 19:52

Happening Rowerowy Na Rzecz Budowy Trasy Rowerowej Solina-Zakopane

Pierwszy Happening Rowerowy Na Rzecz Budowy Trasy Row. Solina-Zakopane można zaliczyć do udanych. Na rynku w Krośnie cała grupa została przywitana przez Pana Bronisława Barana - Prezydenta Miasta Krosno, który z całego serca poparł naszą inicjatywę. Cała grupa po złożeniu podpisów ruszyła ulicami miasta, przejeżdzając 47 km. Bardzo dziękujemy za udział i wsparcie. Zapraszamy na kolejne Happeningi.

by Admin, 17.09.2019, 22:23

II Zlot Rowerzystów w Besku

Za nami już pierwszy dzień II Zlotu Rowerzystów w Besku. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy - MTB i relaksową. Pierwsza grupa udała się w okolice Polan Surowicznych, gdzie mogła się cieszyć urokami natury, natomiast druga udała się do Strachociny gdzie dowiedziała się jak wyglądało życie Andrzeja Boboli. Zapraszamy za rok na kolejną edycję Zlotu. 

by Admin, 13.08.2019, 14:39

Wczytaj Więcej

Regulamin


1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest instruktor turystyki rowerowej.

2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową.

3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.

4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę.

5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to min200m.

6. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.

7. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.

8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację.

10. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt).

11. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.

12. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.

13. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na stronach www i w relacjach multimedialnych.

14. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki.

15. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu.