13 43 513 17 KONTAKT

Gdzie będziemy, co zobaczymy?


Wczytaj Więcej

Gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy?


Zakończenie sezonu rowerowego 2018 w Beskidzie Niskim

Ostatni rajd w tym sezonie z udziałem 36 osób niestety dobiegł końca. Jak na połowę pażdziernika pogoda nam bardzo dopisała, dzięki czemu mogliśmy podziwiać polską, prawdziwą, złotą jesień. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom rajdów za świetne towarzystwo, dużą dawkę śmiechu i wspólnie spędzony czas na jeżdzie na rowerze, która nas wszystkich łączy.

by Admin, 30.10.2018, 17:24

Transgraniczny rajd rowerowy z Jaślisk na Słowację

Na dzisiejszym rajdzie udało się ponad 20 rowerzystom, wspólnie pokanać 72 km. Na początku trasy zatrzymaliśmy się w Agroturystyce Przedbieszczady by wspólnie zjeść niedzielny obiad. 
Z pełnymi brzuchami wyruszyliśmy dalej do naszych sąsiadów,gdzie podziwialiśmy piękne widoki i rozkoszowaliśmy się licznymi zjazdami. Na Słowacji nie obyło się bez przerw gdzie każdy mógł ze sobą porozmawiać i nawiązać nowe znajomości. Nawet pogoda nam sprzyjała i aż do Jaślisk świeciło słońce. 
Bardzo dziękuję wszystkim za udział i mam nadzieję, że widzimy się na następnym rajdzie.

by Admin, 30.10.2018, 17:22

Rajd rowerowy przez nieistniejące wsie Beskidu

Za nami już ponad 10 rajdów po Beskidzie Niskim, także i dzisiejszy przez nieistniejące wsie Beskidu można zaliczyć do udanych pod względem trasy, pogody, ale i frekwencji. Ponad 40 osób nie tylko z naszych okolic, ale również Nowego Sącza i Gorlic przejechało 84 km.
Bardzo dziękujemy Agroturystyka "Na Jamie", która nas ugościła, gdy już wszyscy byli głodni.

by Admin, 09.09.2018, 23:04

Wczytaj Więcej

Regulamin


1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest instruktor turystyki rowerowej.

2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową.

3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.

4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę.

5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to min200m.

6. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.

7. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.

8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację.

10. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt).

11. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.

12. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.

13. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na stronach www i w relacjach multimedialnych.

14. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki.

15. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu.