13 43 513 17 KONTAKT

Gdzie będziemy, co zobaczymy?


Wczytaj Więcej

Gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy?


Na biegówkach z Jaślisk na Słowację

Zima za którą tak bardzo tęsknimy nadal istnieje, wystarczy tylko pojechać do Jaślisk. ❄️  Dzisiejszy rajd na biegówkach przeszedł oczekiwania wszystkich - słońce, bezchmurne niebo, masa śniegu, dużo śmiechu i cudowne towarzystwo.
Oby więcej takich niedziel. 

by Admin, 15.02.2020, 10:21

Zakończenie sezonu Masy Krytycznej w Rzeszowie

Dzisiaj wraz z rowerzystami z okolic Krosna udailśmy się na zakończenie sezonu rowerowego do Rzeszowa, który został zorganizowany przez Masę Krytyczną. Na starcie było prawie 300 rowerzystów, którzy entuzjastycznie zareagowali na pomysł budowy rowerstrady z Soliny do Zakopanego. W ten sposób oprócz mile spędzonej niedzieli na rowerze, wróciliśmy również z długą listą podpisów poparcia. Bardzo dziękujemy Masie Krytycznej za wsparcie i aktywnie spędzony z Wami czas. 

by Admin, 20.10.2019, 21:19

Rajd Rowerowy Na Tokarnię

Pomimo wielu sobotnich obowiązków 20 rowerzystów wyruszyło dzsiaj na rajd na Tokarnię. Trasa była bardzo zróżnicowana, nie zabrakło niczego, a wszystkie trudy zrekompensował nam 7 km zjazd w okolicach Moszczańca.  Rajd zakończyliśmy pysznym obiadem w Puławach Górnych.

by Admin, 19.10.2019, 22:14

Wczytaj Więcej

Regulamin


1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest instruktor turystyki rowerowej.

2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową.

3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.

4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę.

5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to min200m.

6. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.

7. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.

8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację.

10. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt).

11. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.

12. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.

13. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na stronach www i w relacjach multimedialnych.

14. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki.

15. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu.