13 43 513 17 KONTAKT

Gdzie będziemy, co zobaczymy?


Wczytaj Więcej

Gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy?


Rajd rowerowy przez nieistniejące wsie Beskidu

Za nami już ponad 10 rajdów po Beskidzie Niskim, także i dzisiejszy przez nieistniejące wsie Beskidu można zaliczyć do udanych pod względem trasy, pogody, ale i frekwencji. Ponad 40 osób nie tylko z naszych okolic, ale również Nowego Sącza i Gorlic przejechało 84 km.
Bardzo dziękujemy Agroturystyka "Na Jamie", która nas ugościła, gdy już wszyscy byli głodni.

by Admin, 09.09.2018, 23:04

Rowerem przez Chorwację

Po przejechaniu 1460 km czasem z górki, a czasem pod ale zawsze razem i do przodu w końcu dotarliśmy do DUBROWNIKA i możemy przesłać pozdrowienia dla tych którzy nam kibicowali. Widoki i przeżycia niesamowite, ale w takich wypadach najwazniejsze jest towarzystwo.
Osoby na które zawsze możesz liczyć nawet jeśli mają swoje problemy, z którymi dzielisz wspólne pasje nie tylko rowerowe i gdy po powrocie nie tęsknisz za morzem czy słońcem, ale właśnie za nimi .
Dziękuję za cudownie spędzony czas.

by Admin, 09.09.2018, 22:59

Dukielski rajd rowerowy

Z rajdu na rajd coraz więcej zapaleńców rowerowych zarówno tych starszych jak i młodszych. Pogoda nic dodać nic ująć..... rewelacja.  Pozostaje nam czekać tylko na kolejny rajd, na który serdecznie zapraszamy.

by Admin, 13.08.2018, 00:03

Wczytaj Więcej

Regulamin


1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest instruktor turystyki rowerowej.

2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową.

3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.

4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę.

5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to min200m.

6. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.

7. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.

8. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację.

10. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt).

11. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.

12. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.

13. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na stronach www i w relacjach multimedialnych.

14. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki.

15. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu.